Jakość tłumaczenia jest priorytetem

Tłumaczenia uwierzytelnione.

Tłumaczymy dla wszystkich instytucji państwowych

Tłumaczenie uwierzytelnione (zwane inaczej poświadczonym lub potocznie przysięgłym) jest to tłumaczenie sporządzone i/lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego zgodnie z przepisami Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Takie tłumaczenie dokumentu wymagane jest w urzędach, instytucjach państwowych oraz organach sądownictwa zawsze wtedy, gdy powinien on mieć moc dokumentu urzędowego.

 

Podejmujemy się dokonania tłumaczenia poświadczonego dowolnego rodzaju dokumentu, w tym również w postaci trudnych, słabo czytelnych, sporządzonych odręcznie oryginałów, kserokopii, fotokopii lub skanów.

sprawdź ceny

Wieloletnie doświadczenie oraz niezbędna wiedzą branżowa

Tłumaczenia specjalistyczne.

Kompleksowe i specjalistyczne rozwiązania dla różnych typów organizacji i branż

Do tekstów specjalistycznych zaliczamy między innymi: techniczne i branżowe opisy produktów, instrukcje obsługi, katalogi części maszyn i urządzeń, dokumenty wymagające od tłumacza specjalistycznej wiedzy, np. ekonomicznej, finansowej, prawniczej, medycznej lub technicznej.

 

Jednostką rozliczeniową dla tłumaczeń specjalistycznych jest tzw. strona obliczeniowa, tzn. 1800 znaków ze spacjami. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, symbole i cyfry, znaki przestankowe i przeniesienia).

sprawdź ceny

Najdokładniejsze przełożenie Twojego tekstu

Tłumaczenia zwykłe.

Korespondencja handlowa, teksty literackie, instrukcje obsługi, itp.

Do tekstów zwykłych zaliczamy między innymi: korespondencję tradycyjną i elektroniczną – prywatną i biznesową, standardowe umowy, kontrakty i porozumienia, nie wymagające poświadczenia firmowe dokumenty: KRS, REGON, NIP, dokumenty założycielskie, statuty i projekty statutów, umowy spółek itp.

 

Jednostką rozliczeniową dla tłumaczeń zwykłych jest tzw. strona obliczeniowa, tzn. 1800 znaków ze spacjami. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, symbole i cyfry, znaki przestankowe i przeniesienia).

sprawdź ceny

Najlepsza oferta dla Ciebie

Tłumaczenia ustne.

Pomagamy w rozmowach handlowych i konferencjach z każdej branży

Wykonujemy następujące rodzaje tłumaczeń ustnych:
· konsekutywne (następcze) – np. podczas różnego rodzaju spotkań, szkoleń, wizyt u lekarzy, przy składaniu dokumentów w urzędach,
· a vista (ustne tłumaczenia w oparciu o tekst pisany) – np. w trakcie czynności prawnych dokonywanych przed notariuszem,
· symultaniczne (równoczesne) – w dźwiękoszczelnej kabinie wyposażonej w specjalne urządzenia – np. w trakcie konferencji, kongresów, sympozjów naukowych, forów gospodarczych,finansowych i edukacyjnych, seminariów i dyskusji panelowych lub za pomocą bezprzewodowych urządzeń w plenerze np. w trakcie imprez sportowych, integracyjnych, wyjazdów motywacyjnych, uroczystości firmowych, imprez promocyjnych lub innego rodzaju eventów korporacyjnych.

sprawdź ceny