Nowoczesny i elastyczny partner w biznesie

O mnie.

Misja, cele i wartości

 

KOMPETENCJE ZAWODOWE:
· doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa,
· magister filologii rosyjskiej,
· tłumacz przysięgły języka rosyjskiego,
· członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych,
· tłumacz konferencyjny, wykonujący zarówno tłumaczenia konsekutywne, jak i symultaniczne (kabinowe), posiadający dużą wprawę w tłumaczeniach a vista.

Jest związana z branżą tłumaczeniową od 20 lat: posiada bogate portfolio opublikowanych tłumaczeń, z których pierwsze wykonała już w roku 1999. Własne biuro tłumaczeń prowadzi nieprzerwanie od roku 2007.

DZIEDZINY SPECJALIZACJI:
· teksty prawnicze i sądowe (umowy, statuty, pełnomocnictwa, pozwy i in.),
· dokumenty archiwalne (m.in. odręcznie sporządzone akta stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw i zgonów; akta notarialne: kupna – sprzedaży nieruchomości, testamenty; zaświadczenia, świadectwa, karty przebiegu służby oraz inne dokumenty, wygenerowane na terenie Polski w okresie zaboru rosyjskiego),
· teksty techniczne (katalogi części maszyn, instrukcje obsługi),
· artykuły naukowe z dziedzin takich jak ekonomia, pedagogika, historia i archiwistyka,
· teksty finansowe (bilanse, sprawozdania).

Doświadczenie i wiedza w rozsądnej cenie

Korzyści

Najlepsze rozwiązania dla Twojej branży

· tłumaczenie, wykonane na wysokim poziomie merytorycznym przez doświadczonego native speakera języka rosyjskiego,

· bezpłatna wycena,

· szybkie i wiążące terminy realizacji,

· gwarancja niezmienności ceny (wszystkie podane ceny są cenami brutto),

· najlepszy stosunek ceny do jakości,

· poufność,

· rabat w przypadku stałej współpracy.

 

Wiedza, którą ciągle udoskonalamy

Kwalifikacje

Stale podnosimy swoje kwalifikacje, przez co żadna dziedzina nie jest nam obca

Dyplom doktora nauk humanistycznych
pokaż dyplom

 

Dyplom ukończenia studiów wyższych
pokaż dyplom

 

Świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego
pokaż dyplom

 

Zaświadczenie o nadaniu tytułu członka zwyczajnego TEPIS
pokaż dyplom