Najwyższa jakość, najlepsze ceny

Cennik.

Cena jest obliczana na podstawie ilości znaków tekstu końcowego. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, symbole i cyfry, znaki przestankowe i przeniesienia). Podane ceny są cenami brutto. Wystawiamy faktury VAT.

Tłumaczenie uwierzytelnione

Ceny tłumaczeń uwierzytelnionych wynoszą:
34,50 zł za tłumaczenie na język polski,
45,11 zł za tłumaczenie na język rosyjski

1.125 znaków ze spacjami
(strona obliczeniowa)
od 34,50 zł

Tłumaczenie zwykłe

Cena tłumaczenia zwykłego jest uzależniona od długości tekstu oraz terminu realizacji zlecenia.

1.800 znaków ze spacjami
(strona obliczeniowa)
od 25 zł

Tłumaczenie specjalistyczne

Cena tłumaczenia specjalistycznego jest uzależniona od długości tekstu, jego specyfiki (powtarzalności lub braku powtarzalności fragmentów) oraz trudności merytorycznej.

1.800 znaków ze spacjami
(strona obliczeniowa)
od 30 zł

Tłumaczenie ustne

Ceny tłumaczeń konsekutywnych oraz tłumaczeń a vista rozpoczynają się od 50,00 zł brutto. Za godzinę obliczeniową uważamy każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza.
Tłumaczenia symultaniczne są rozliczane w czterogodzinnych blokach tłumaczeniowych. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia tłumaczy ponosi zamawiający. Ceny jednego bloku tłumaczeniowego rozpoczynają się od 1000,00 zł brutto. Cena dotyczy pracy dwóch tłumaczy w kabinie.

godzina obliczeniowa
(każda rozpoczęta godzina obecności tłumacza)

Zapytaj o szczegóły: (+48) 513 146 787

Rozliczenie stron

Za 1 stronę obliczeniową uważa się:

1800 znaków ze spacjami /

tłumaczenie zwykłe i specjalistyczne

 

1125 znaków ze spacjami /

tłumaczenie poświadczone (potocznie zwane przysięgłym)

 

Obliczanie ilości stron wykonujemy

przy pomocy programu MS Word

Tempo pracy

ilość tłumaczonych stron dziennie:

5 stron / tryb zwykły (ceny z cennika)

 

10 stron / tryb przyspieszony

(+50% ceny)

 

15 stron / tryb ekspresowy

(+100% ceny)

Dodatkowe warunki

Rabat w przypadku stałej współpracy

 

Tłumaczenie na następny dzień:
+50% ceny

 

Tłumaczenie na ten sam dzień:
+100% ceny